یک حامل انرژی بسیار مهم در صنعت هوای فشرده ست که کاربرد های بسیار متنوعی داره. برای مثال از این هوا به عنوان نیرو محرکه برای انواع دریل ها، چکش ها و آچار هایی استفاده میشه که به جای برق با هوا کار می کنند. همچنین طیف  گسترده ای از تجهیزات ابزار دقیقی و کنترلی هم از این هوا استفاده می کنند و بی جا نیست که وجود این هوا رو مشابه هوای درون ریه های خودمون بسیار حیاتی تصور کنیم که در صورت قطع اون در زمان بسیار کمی کل سیستم از حرکت می ایسته. نکته مهم اینه که این هوا از کیفیت بسیار بالایی برخورداره و رطوبت بسیار کمی داره. میزان این رطوبت با شاخصی به اسم نقطه شبنم سنجیده میشه و به معنای اینه که چقدر باید هوا رو سرد کنیم تا اولین قطره رو تشکیل بده. نقطه شبنم هوای ابزار دقیق در حدود منهای چهل درجه است! ?

در فیلم زیر چگونگی تولید و رطوبت زدایی از هوای ابزاردقیق در صنایع توضیح داده شده است.